Twój Koszyk jest pusty.

u StefiegoRegulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona dokonującą sprzedaży produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego u Stefiego jest Zbigniew Stefański. Strona dokonująca zakupów produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego u Stefiego jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zwana dalej nabywcą.
 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ustefiego.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów sportowych sprzedawanych za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym u Stefiego mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.ustefiego.pl, lub jeśli zajdzie taka potrzeba  dokonanie przedpłaty za zakupiony towar.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane droga e-mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego lub drogą elektroniczną.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy u Stefiego przyjmuje zamówienia przez cala dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Jedynym wyjątkiem może być czas urlopu obsługi sklepu w którym to zamówienia będą rozpatrywane najpóźniej do 5 dni roboczych. O terminach urlopowych klienci będą odpowiednio wcześniej poinformowani.

2.8. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w ustalonej wysokości

b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

c. przesyłka nie zostanie odebrana na poczcie w przypadku usługi za pobraniem

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym u Stefiego są realizowane na terenie Polski . Zamówienia należy składać w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Oferta sklepu internetowego u Stefiego  obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem ze zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążącą w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.11. Firma prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych produktów).
 
 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty we wskazanym miejscu.

b. dostawa za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

3.2. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.7.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez sklep kompletności wysłanych danych,

3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go juz modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, ze z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaka opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na wskazany rachunek  wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera lub wysłaniu zamówionego towaru pocztą, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat przesyłki i przewidywanego czasu dostarczenia.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Zbigniewa Stafańskiego telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ustefiego.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym miejscu, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia

3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmiana cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.ustefiego.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informacje potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego .

Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować cale zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie częściowej realizacji .

W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania we wskazanym miejscu.

Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to

może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z biurem sklepu celem uzyskania informacji i procedury postępowania (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na podany na stronie sklepu adres. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to juz niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 

5. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Firma prowadząca sklep przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Wzór oświadczenia zostanie przesłany poczta elektroniczna na prośbę zamawiającego.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należcie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.

6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie pro podaniu przez Zamawiającego stosownego konta bankowego.

7. OCHRONA DANYCH


7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Zbigniewa Stefańskiego (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione  zgodnie z ustawa o danych osobowych nie sa przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora - sklep@ustefiego.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma TT Stefanski zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego .

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego ,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@ustefiego.pl

8.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Portal uStefiego.pl prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Nasze strony internetowe zawierają dokumenty chronione prawem autorskim jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na portalu uStefiego.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Portal uStefiego.pl prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Nasze strony internetowe zawierają dokumenty chronione prawem autorskim jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na portalu uStefiego.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Uprzejmie informujemy, iż serwis ustefiego.pl korzysta z plików cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze, przetwarzane, oraz gromadzone informacje mogą być przekazywane naszym partnerom handlowym. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację zapisywania ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, opuść tę stronę.